Local Rules Golfschool

Lokale Regels Golfschool Gent

We verwijzen in de eerste plaats naar de Hard Card van de KBGF aangevuld met onze locale regels en gedragscode

             de hard card

            onze local rules

            onze gedragscode