Missie-doelstelling

1. Missie

 • Jeugd op recreatieve, veilige en maatschappelijk verantwoorde manier in contact   brengen met de golfsport.

 • Kindvriendelijke jeugdwerking met kans op individuele ontplooiing, rekening houdend met talent, leeftijd en diversiteit.

2. Doelstellingen

 • Ontwikkelen golfniveau en interesse van al onze jeugdspelers.
 • Aanbieden van trainingsmogelijkheden door onze clubpro's onder vorm van stages en lessen.
 • Voorbereiden en begeleiden jeugdspelers voor het behalen van GVB.
 • Aanleren van course-management, etiquette, discipline en fairplay.
 • Organiseren van maandelijkse kidsanimatie.
 • Ontwikkelen en samenwerking met omliggende clubs.
 • Promoten van deelname aan reguliere interne en externe wedstrijden georganiseerd door Golfschool, VVG en KBGF.
 • Vergroten engagement van de ouders in de jeugdwerking.
 • Verbeteren communicatie naar jeugd en ouders via Kidsprikbord en nieuwsbrief.
 • Evalueren vooruitgang van individuele jeugdspelers.
 • Voldoen aan criteria voor Birdie-Label.