HomeWedstrijdorganisatiematch play indoor reglement
match play indoor reglement Printvriendelijke versieSend by email

Wedstrijdreglement Matchplay Indoor Competitie Golfschool Gent 2017-2018

 1. Regels van het Golf.
  De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels van het Golfspel zoals goedgekeurd door de R&A en de USGA versie 2016.
   
 2. Plaatselijke regels Indoor golf.
  De specifieke procedures, etiquette en veiligheidsregels voor de indoor installatie blijven van toepassing en moeten strikt toegepast worden. Voor de opstartprocedure zie communicatie email.
   
 3. Vereisten voor deelname en wedstrijd fee
  • Ieder lid van de Golfschool Gent met een handicap van 0 - 45.0.
  • De wedstrijd fee is 20 € per team van 2 spelers.
    
 4. Inschrijvinsgcriteria.
  • Heren, dames en gemengd dubbel met totale teamhandicap van minimum 36.0 en maximum van 72.0
  • Inschrijven via Igolf per team van 2 – met vermelding van de individuele namen en de hcp’s.
  • Single ingeschreven spelers worden random gekoppeld aan een andere deelnemer, indien beschikbaar, rekening houdend met handicap criteria.
    
 5. Wedstrijdformule.
  • Foursome Matchplay met handicap verrekening: Twee (2) teams van 2 spelers spelen tegen elkaar per ronde waarbij 2 spelers een team vormen en spelen met 1 bal.
  • De spelers van een team moeten tijdens de vastgestelde ronde om beurten afslaan van de afslagplaatsen en om beurten slaan bij het spelen van de hole. Speler A slaat af op de oneven genummerde holes ( 1,3,5..) en speler B op de even holes ( 2,4,6..) Na het afslaan wordt er om-en-om verder gespeeld. Strafslagen tellen niet mee voor de volgorde van afslaan.
  • Foursome Matchplay score/uitslag: Bij Matchplay wordt de hole gewonnen door het team dat op de hole de laagste score heeft, na verrekening van de toegekende strokes. Voor elke gewonnen hole krijgt het team 1 punt. De wedstrijd is gewonnen als de voorsprong van een team groter is dan het aantal nog te spelen holes.
  • Verrekening van strokes gebeurt automatisch door het indoor computersysteem na het correct inbrengen van:
  • Naam van 4 spelers, dus 2 teams van 2 spelers. Opgelet, de volgorde van inbrengen bepaalt de startorde van de spelers per team bv. Speler A of B van team 1 gevolgd door spelers C en D van team 2. Speler A en C slaan dus af op hole 1(en oneven holes 3,5,7..) etc.
  • Actuele individuele handicap. Check indien nodig
  • Controle van tee-box.
  • Matchplay tussenstand per hole en einduitslag wordt automatisch berekend door computersysteem.
  • De winnaar is..
   • Team met een grotere voorsprong dan de nog te spelen holes.
   • Team aan de leiding op het ogenblik dat het licht uitgaat.
   • Bij ex-aequo: Team dat de vorige hole gewonnen heeft, indien gelijk wordt de 2de laatste hole bepalend enz..
   • Indien door een technisch defect de wedstrijd niet kan uitgespeeld worden, wordt de score bewaard en de match hervat op een later tijdstip binnen de tijdsperiode van de ronde of binnen een tijdsperiode beslist door comité. De wedstrijd wordt hervat vanaf de hole waarop het defect plaats vond tot einde van de wedstrijd. Zie reglement hierboven.
  • Wedstrijdduur is maximaal 2 uur ( licht uit!!).
  • De competitie wordt afgewerkt in verschillende kwalificatierondes met rechtstreekse uitschakeling.Voor de details zie wedstrijdschema.
  • Competitie start op 11 november en eindigt met finale op vrijdag 9 maart 2017 om 17.00 u.
  • Trekking wedstrijdschema heeft plaats in Golflounge op vrijdag 3 november om 18.30 u.
  • Het aantal reekshoofden wordt bepaald a rato van aantal deelnemende teams. De reekshoofden worden geselecteerd op basis van hun handicap,  met als 1e reekshoofd het team met de laagste gezamenlijke handicap, enz.. De plaats van de overige deelnemers in de wedstrijdtabel wordt bepaald door loting. Indien twee leden van hetzelfde gezin tegen elkaar uitgeloot worden in de 1e ronde, zal opnieuw geloot worden.
    
 6. Wedstrijdreservatie.
  •     Reservatie via IGOLF – INDOOR.
  •     Reservatie in overleg tussen beide teams.
    
 7. Rondeschema.
  • Het rondeschema is als volgt bepaald:.
   • 1/16 finale: van 11 nov. t.e.m. 10 dec.2017
   • 1/8 finale: van 11 dec. t.e.m. 21 jan.2018
   • ¼ finale: van 22 jan. t.e.m.18 feb.2018
   • ½ finale: van 19 feb t.e.m. 4 maart 2018
   • Finale: vrijdag 9 maart om 17.00u 2018
  • Elke wedstrijd dient vóór of ten laatste op de vooropgestelde datum van het rondeschema gespeeld te worden. Daar er voldoende tijd voorzien is per ronde worden geen uitzonderingen toegestaan.De tijdslimieten/ronde zijn vermeld op wedstrijdschema en worden vooraf aan elke deelnemer gecommuniceerd per email. Het schema is ook ad valvas te raadplegen op het secretariaat.
  • Per ronde kan de volgorde van de spelers binnen een team gewisseld worden. Dit is niet toegestaan tijdens een wedstrijd.
  • Indien een specifieke wedstrijd niet gespeeld is binnen de voorziene tijdslimiet van de betreffende ronde zijn de volgende punten van toepassing.
   • De wedstrijdleiding bepaalt arbritair de datum en tee-time van de wedstrijd.
   • Indien beide teams aanwezig zijn wordt wedstrijd gespeeld. Winnaar gaat naar de volgende ronde.
   • Indien slechts 1 team aanwezig is gaat deze door naar de volgende ronde.
   • Indien slechts 1 speler van een specifiek team aanwezig is, wordt dit team gediskwalificeerd.
  • Indien beiden teams afwezig zijn worden beiden gediskwalificeerd.
   Tegenspeler van volgende ronde krijgt walk-over.
    
 8. Baankeuze .
  Per ronde wordt een specifieke baan gekozen door wedstrijdcomité.
  •     Voorronde-1/16 Finale:     Fontainebleau - Canada
  •      De 1/8 Finale :                  Saint – Omer - France
  •      De ¼ Finale :                    Pebble Beach - USA
  •      De ½ Finale :                    Valderama - Spanje
    
 9. De 'eer' op hole 1.
  De 'eer' op de eerste hole wordt bepaald door het computersysteem.
   
 10. Reguliere competitie: No show of onvolledig team.
  • Indien een team niet komt opdagen of meer dan 5 min te laat komt wordt dit team gediskwalificeerd.
  • Indien team onvolledig is, slechts vertegenwoordigd wordt door 1 speler, wordt dit team gediskwalificeerd. Tegenstrever krijgt walk-over.
  • Indien een team op de afgesproken tijd vertegenwoordigd wordt door één speler en de tweede speler binnen de vijf minuten opdaagt, klaar om te spelen, verliest dit team hole 1.
    
 11. Uitslag op wedstrijdtabel.
  De winnaar is verantwoordelijk voor het noteren van de uitslag op het wedstrijdschema( ad valvas) in secretariaat of per email te communiceren aan het secretariaat van de Golfschool binnen de 24 u na de wedstrijd.
   
 12. Uitsluiting van deelname.
  Het Wedstrijdcomité kan een deelnemer van deelname uitsluiten als deze door zijn/haar optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het wedstrijdreglement of als door zijn/haar optreden een regelmatige afwikkeling van het kampioenschap in gevaar komt.
   
 13. Betwisting toepassing golfregels.
  Betwisting over golfregels worden doorverwezen naar Handicap & Regel Comité.
   
 14. Wedstrijdcomité
  Het Wedstrijdcomité is samengesteld als volgt:
              Wedstrijdleider & Head Captain : Danny Van de Meulebroecke           
              Voorzitter Golfschool: Marc Van Der Pluym
              Regelgeving en etiquette : Eric Maes

              Het wedstrijdcomité beslist soeverein over alle niet voorziene omstandigheden.